VentureClass - Make Pekel Great Again

VentureClass - Make Pekel Great Again

24 October 2019
19:00 22:00
Startup City
Dit evenement begint afgelopen.

VentureClass - Make Pekel Great Again

[Dutch Below]

It's our pleasure to announce the next VentureClass of 2019 on Thursday evening 24 October by Jakob Zwinderman - who will talk about the all the initiatives to Make Pekel Great Again!

Info

Date:           Thursday, October 24, 2019

Time:           07.00-10.00 p.m.

Moderator:  Aard Groen

Speaker:     Jakob Zwinderman

Location:    Startup City, Kadijk 4, Groningen

Innovatie Hub Oost Groningen (IHOG)

Program

07:00 p.m.: Doors open

07:30 p.m.: Welcome & Introduction by Aard Groen

07:45 p.m.: VentureClass by Jakob Zwinderman

09:00 p.m.: Networking drinks:

The story behind the IHOG starts with Zwinderman, who tries to stimulate employment in the region in various ways. Willen Jonker, part-time professor of data & security at the University of Twente and chief executive of the European driver of the digital sector EIT Digital, devised the plan for the hub. The ambitions are great. It was during a game of clover coats with Zwinderman and Jonker that the latter wrote an envelope on the back of what the hub could achieve. 30 new companies with 5,000 permanent jobs in fifteen years, read Zwinderman.

Who are the driving forces behind the East Groningen Innovation Hub?

Willem Jonker, professor of data and security at the University of Twente, CEO of EIT Digital and spiritual father of the hub Aard Groen, professor of entrepreneurship and valorization at the RUG. Man behind the VentureLab business incubators in Groningen and Twente Erik Heeres, professor of chemical technology at the RUG André Heeres, professor of biobased chemistry at Hanze University of Applied Sciences and working at Syncom Jakob Zwinderman, entrepreneur in Pekela, consultant met Sherpas Proyects and chairman of the Pekela Business Foundation.  In addition to the IHOG, Jakob Zwinderman is also involved in the Pekela Innovation Workshop: The Oude Pekela Innovation Workshop is a collaboration between educational institutions, the municipality of Pekela, entrepreneurs, residents and institutions from the region. The Innovation Workplace works with students on projects to lift the region to a higher level. This includes creating a pleasant, sustainable (green) living environment and strengthening the economic position.

Jakob is also involved in theStichting Bedrijvigheid Pekela, en Gebiedscooperatie Zuid- en Oost-Groningen en zet zich dus op alle fronten in om Pekel Greaoundation and South and East Groningen Territory Cooperative and is therefore committed to making Pekel Great on all fronts!

Join us in October to hear the story on how Pekel is becoming great again and afterward for networking drinks.


Het is ons een genoegen om de volgende VentureClass van 2019 op donderdagavond 24 oktober aan te kondigen door Jakob Zwinderman - die zal praten over alle initiatieven om Pekel weer geweldig te maken!

Info

Datum: Donderdag 24 oktober 2019

Tijd: 19.00-22.00 uur

Moderator: Aard Groen

Spreker: Jakob Zwinderman

Locatie: Startup City, Kadijk 4, Groningen

Aanmelden: Klik op de link

Programma:

19:00:         Deuren open

19:30:         Welkom & introductie door Aard groen

19:45:         VentureClass door Jakob Zwinderman

21:00:         Netwerk borrel

Innovatie Hub Oost-Groningen Het verhaal achter de IHOG begint bij Zwinderman, die op verschillende manieren de werkgelegenheid in de regio probeert te stimuleren. Willen Jonker, deeltijd hoogleraar data & security aan de Universiteit Twente en topman van de Europese aanjager van de digitale sector EIT Digital, bedacht het plan voor de hub. De ambities zijn groot. Het was tijdens een partijtje klaverjassen met Zwinderman en Jonker dat laatstgenoemde achterop een enveloppe schreef wat de hub kan bereiken. 30 nieuwe bedrijven met 5000 vaste banen in vijftien jaar, las Zwinderman.

Wie zijn de gangmakers achter de InnovatieHub Oost-Groningen?

Willem Jonker, hoogleraar data en veiligheid aan de Universiteit van Twente, CEO EIT Digital en geestelijk vader van de hub Aard Groen, hoogleraar ondernemerschap en valorisatie aan de RUG. Man achter de VentureLab-ondernemersbroedplaatsen in Groningen en Twente Erik Heeres, hoogleraar chemische technologie aan de RUG André Heeres, lector biobased chemie aan de Hanzehogeschool en werkzaam bij Syncom Jakob Zwinderman, ondernemer in Pekela, consultant ontmoette Sherpas Proyects en voorzitter van de Stichting Bedrijvigheid Pekela.

Naast de IHOG is Jakob Zwinderman ook betrokken bij de Innovatie Werkplaats Pekela: De Innovatiewerkplaats Pekela is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, de gemeente Pekela, ondernemers, bewoners en instellingen uit de regio. Vanuit de Innovatiewerkplaats wordt samen met studenten gewerkt aan projecten, om de regio naar een hoger plan te tillen. Het gaat hierbij onder andere om het creëren van een plezierige, duurzame (groene) leefomgeving en het versterken van de economische positie.

Verder is Jakob betrokken Stichting Bedrijvigheid Pekela, en Gebiedscooperatie Zuid- en Oost-Groningen en zet zich dus op alle fronten in om Pekel Great te maken!

Kom naar de VentureClass op 24 oktober om te horen hoe Pekel steeds mooier wordt en daarna voor de netwerkborrel.

Datum & tijd

24 October 2019
19:00 22:00

Locatie

Startup City
Kadijk 4
Groningen

Organisator

Venturelab North

VentureLab is available for businesses and entrepreneurs who want to advance, who want to grow, and fully utilise their potential. VentureLab offers an environment in which they can find all these crucial aspects of starting a business in one go! l. Venture Lab is an environment were continuous contact with people who can advance the new business is fostered alongside peers who urge each other to push the boundaries of knowledge.

Businesses who participate in the VentureLab programme will be able to benefit from an ecosystem of businesses, knowledge institutions, investors, IT and government which can all contribute towards the development of the organisation. VentureLab is the connecting link and the driver in this enterprising ecosystem. Lately thanks to the synergy with DFH, Venture Lab is also pleased to support the new entrepreneurs with questions regarding data expertise and IT Infrastructure available.

  Facebook   Contact